İletişim Bilgileri
an image
Ofis Adresi
Necatibey Caddesi Kerem İşhanı 21/18 KIZILAY ANKARA
E-mail: avukatselahattincanbolat@mynet.com

Telefon: (312) 229 87 66
Fax: (312) 229 86 70
Ev Tel: (312) 322 40 90
1.Cep : 0538 310 39 62
2.Cep : 0506 203 63 21
3.Cep : 0506 203 63 20

 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA TEHDİT SUÇU VE DAVALARI

Tehdit suçu, “hürriyete” karşı işlenmiş bir suçtur. Tehdit suçu, Yeni Türk Ceza yasasının 106. maddesinde düzenlenmiştir.

“-…Bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatını, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, “6 aydan” “2 yıla “ kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibarı ile büyük bir “zarara” uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, “ 6 aya “ kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.”. Bu ihtimalde yani, basit ve adi tehditte, görevli mahkeme, Sulh Ceza Mahkemesidir. ( YTCK m.106/1 ).

Şimdi, nitelikli tehditti açıklayalım; Şu dört halde, nitelikli tehdit söz konusudur:

Birinci Hal : Tehdit, silah ile işlenmiş ise, nitelikli tehdit söz konusudur.

İkinci Hal : Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması sureti ile, “ imzasız “ mektupla veya “ özel “ işaretlerle işlenmiş ise, nitelikli tehdit söz konusudur.

Üçüncü Hal : Tehdit, birden fazla kişi tarafından, diğer bir anlatımla, “ iki kişi “ tarafından, “ birlikte “ işlenirse nitelikli tehdit söz konusudur.

Dördüncü Hal : Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehditte, nitelikli tehdit söz konusudur.

Nitelikli tehdit olması halinde, faile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli tehditte, görevli mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesidir.

Tehdit amacı ile, kasten öldürme, kasten yaralama veya mal varlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, hem tehdit suçundan, hem de kasten öldüre, kasten yaralama suçundan, sanığa ayrı ayrı ceza verilecektir. Yani, tehdit suçu, “bağımsız” bir suç haline getirilmiştir. ( YTCK. m. 106/3 ).

Mağdura herhangi bir kötülüğün, haksızlığın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Sanık, mağdura, bir üçüncü kişi vasıtası ile ilgili kötülüğün gerçekleştirileceğini bildirerek de tehditte bulunabilir.

Sarf edilen sözler, gerçekleştirilen davranışlar, şikayetçi üzerinde ciddi bir korku ve endişe yaratmalıdır.

Sanık, mağdurun sadece kendisine değil, akrabalarını ve yakınlık ilişkisi olan kişileri de tehdit edebilir.

Basit tehditte soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun “ şikayetine “ bağlı kılınmıştır. Nitelikli tehditte, ciddi ve yoğun bir korku söz konusudur.

Şikayetçiye gönderilmiş imzasız mektup, kişinin kendisini savunma olanağını zayıflatır, imzasız mektup, nitelikli ve ağır tehdit suçunu oluşturur. Yine, mektuplara da ucundan kan damlayan bıçak resimlerinin yapılması yoğun bir korkuyu doğurur. Nitelikli tehdit söz konusudur.

Tehditle birlikte, öldürme, yaralama veya mala zarar verme söz konusu ise, bu durumda, gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. Yani, her bir suçtan ayrı ayrı ceza verilip cezalar toplanacaktır.

Tavsiyemiz : Bir tehdit suçu ile karşılaşıldığında, tehdit suçunun unsurlarına ilişkin, somut deliller, önemle toplanmalıdır. Şöyle ki: Tehdit, telefon ile yapılıyorsa, teyp bandına kaydetmeli, bu telefonla tehditi, bulunduğunuz yerdeki tanıklara dinletmenizi, tehdide şahit olan tanıkların isim ve adreslerini şikayet dilekçenize yazmanızı, tehdit imzalı veya imzasız mektupla yapılmış ise delil ve kanıt olarak şikayet dilekçesine eklenmeli, imza ve yazıların kime ait olduğu konusunda bilirkişi incelemesi talebinde bulunmalıdır.


YARARLANILAN KAYNAKLAR :
1-GÜRSEL YALVAÇ : Karşılaştırmalı- gerekçeli TCK CMK CGTİK ve İlgili Kanunlar ile Yönetmelikler, Adalet Yayınevi, Ankara Ağustos 2005, Sh. 281-286.
2-ZEKERİYA YILMAZ : Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu, Seçkin Yayınevi, Ankara, Ağustos 2005.
3-MUSTAFA ARTUÇ – YILDIRIM BAYYURT : Gerekçeli, Karşılaştırmalı, tablolu, eski ve yeni kanun metinleriyle TCK CMK CGİK, Gözden Geçirilmiş 3. Bası, Kartal Yayınları, Ankara Eylül 2005


 

                     Av. SELAHATTİN CANBOLAT

BİLGİ NOTU : SÖZLÜ VE YAZILI DANIŞMA , ANKARA BAROSUNUN AVUKAT - İŞ SAHİBİ          ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GEREĞİNCE ÜCRETLİDİR.