Çalışma Saatleri 09:00 - 18:00
Türkiye/Ankara
05383103962
second-hero

"Hukuk Biliminde, İstisnalar Ve Ayrıntılar Çok Önemlidir."

- Avukat Selahattin Canbolat

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Bilindiği üzere ölüm olayının vukuu bulmasının ardından miras ve mirasçılık kavramları ortaya çıkmaktadır. Hukuk büromuz tarafından miras sürecinin başlaması, vasiyetname hazırlanması, veraset ilamının alınması, mirasın intikali, mirasın intikali sürecinde açılmış veya açılacak davaların takibi, mirasın reddi, mirasın hükmen reddi, muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal tescil davaları, mirasa dayalı ortaklığın giderilmesi vb. dava ve konularda en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.