Çalışma Saatleri 09:00 - 18:00
Türkiye/Ankara
05383103962
Anasayfa Slide Resim 1
Anasayfa Slide Resim 2

Makalelerimiz

redirect-articles
pdf-icon
redirect-articles
pdf-icon
redirect-articles
pdf-icon

Branşlarımız

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Ceza soruşturması ve kovuşturma aşamalarında, ağır ceza, asliye ceza, çocuk mahkemesi davalarının takibinde mağdur vekilliği/avukatlığı ile ...

Daha Fazla
Miras Hukuku
Miras Hukuku

Bilindiği üzere ölüm olayının vukuu bulmasının ardından miras ve mirasçılık kavramları ortaya çıkmaktadır. Hukuk büromuz tarafından miras sü...

Daha Fazla
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku kişiler arası borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Özel hukuk işlemlerinin başında ise sözleşmeler bulunmaktadır....

Daha Fazla
Boşanma ve Aile Hukuku
Boşanma ve Aile Hukuku

Hukuk büromuzda aile hukukuna yönelik bir çok alanda çalışma yapılmakta olup, bu çalışmaların başında boşanma, nafaka ve boşanmaya bağlı kat...

Daha Fazla
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Hukuk büromuzda ticari şirketlere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmekte olup, ticari sözleşmelerin hazırlanması, şirket alacakları...

Daha Fazla
İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

Toplumsal düzende kişiler, çoğu zaman devlet kurumları ile hukuki anlaşmazlık yaşamaktadır. Bu anlaşmazlık neticesinde birçok idari par...

Daha Fazla
Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hakem heyetlerine başvuru yapılması, hakem heyeti kararlarına itiraz edilmesi, hak...

Daha Fazla
Tanıma ve Tenfiz
Tanıma ve Tenfiz

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, yurt dışında yaptıkları hukuki işlemlerin, Türkiye’de tanınması ve uygulanması amacıyla açılacak ...

Daha Fazla
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, medeni hukuk'un bir parçası teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önmli bir alan olarak karşımıza çıkmakla ...

Daha Fazla
Hukukta 40.yıl sertifikamız

Hukukta 40. Yılımız

Milli irade ilkesi, toplumun kendi yaşamını ve geleceğini kendisinin belirlemesi, bir başka deyişle kendi kendini yönetmesidir. Bu ilkeye göre toplumsal hayat hakkındaki kararlar, toplumun tümünün katılımı ile ve ortak akılla verilir.

Her hangi bir kişi, zümre ya da sınıfın toplum adına ve topluma rağmen karar verme yetkisi yoktur.

Tv Programlarımız

Önemli Dilekçeler

Hukuk Makalelerimiz Parşömen

Dilekçelerimiz Güncelleniyor

Hukuk Makalelerimiz Parşömen

Dilekçelerimiz Güncelleniyor

Hukuk Makalelerimiz Parşömen

Dilekçelerimiz Güncelleniyor

Hukuk Makalelerimiz Parşömen

Dilekçelerimiz Güncelleniyor